Palmblad.nl

exotische dieren en planten

Spechten

Posted by admin on jun 1, 2011 under

De familie van de spechten, de Picidae, bestaat uit 40 geslachten en 209 soorten. Het is een grote familie van vogels, die klimmend en hakkend door het leven gaan. Met uitzondering van Australië, Nieuw-Guinea en Madagascar komen ze verder over de hele wereld voor vanaf tropische gebieden tot binnen de poolcirkel.

Het zijn kleine tot middelgrote vogels (9 tot 55 centimeter), die de volgende kenmerken met elkaar gemeen hebben: een langwerpige romp, een kegel- of beitelvormige haksnavel, klimvoeten, waarvan twee tenen naar achteren en twee naar voren gericht zijn en sterke nagels. De uitzondering hierop is – de naam zegt het al – de drieteenspecht Picoides tridactylus. Een soepele tong, die lang en smal is met aan beide zijden vijf tot zes borstels. Een staart, waarmee ze kunnen steunen en die bestaat uit 12 pennen, waarvan de twee middelste het dikst en het langst zijn. Met deze kenmerken zijn spechten uitermate goed aangepast aan het leven op en vooral tegen bomen. Het voedsel van spechten bestaat hoofdzakelijk uit insecten, die zich onder schors schuilhouden.

Het nest bevindt zich altijd in een door de vogels zelf uitgehakte holte in een boom. Het nest op zich is eenvoudig en bestaat uit wat spaanders op de bodem van de holte. Het legsel bestaat uit 4 tot 7 eieren, bij tropische spechten meestal slechts twee. De eieren worden in ongeveer 13 dagen door beide oudervogels uitgebroed. Afhankelijk van de soort worden de vogels in 3 tot 4 weken met hoofdzakelijk insecten grootgebracht.

Na het verlaten van het nest blijven de jonge vogels nog enige tijd in de buurt van het nest. Wat later gaan ze met de ouders mee op zoek naar voedsel. Ze komen dan iedere avond met de ouders op het nest terug. Dat duurt zo enige weken. Daarna zijn de vogels zelfstandig en gaan hun eigen weg. Spechten kunnen in een volière worden gehouden van bijvoorbeeld 2½ meter bij 1½ meter en 2 meter lang met daaraan aansluitend een verwarmde binnenvolière. Die binnenvolière kan worden beplant met bijvoorbeeld Clematis, bruidssluier of coniferen. In die volière kunnen ook enkele oude, holle bomen worden gezet. De kans is dan groot, dat de vogels daarin een nestholte gaan uithakken. Tevens kunnen dan ook enkele berkenblokken worden opgehangen; blokken van 40 centimeter lang, een diameter 20 centimeter en een vlieggat van 8 centimeter. Op een menu van universeel voedsel aangevuld met diverse soorten fruit en insecten zijn spechten zonder problemen te houden.

Ivoorsnavel weer gevonden
De grootste aller spechten, de ivoorsnavel Campephilus principalis, is lange tijd ‘zoek’ geweest. De laatste, betrouwbare waarneming van deze soort dateerde van 1944. Sindsdien waren er wel geruchten, maar over het algemeen werden deze vogels als uitgestorven beschouwd. In de zomer van 2004 werden er in een afgelegen gebied in Arkansas weer ivoorsnavels waargenomen en zelfs, al was het maar voor minder dan een seconde, op video vastgelegd.