Palmblad.nl

exotische dieren en planten

Het oranjekaakje

Posted by admin on mei 22, 2011 under

Met oranje op de wangen als een Nederlandse voetbalsupporter tijdens een interlandwedstrijd is het oranjekaakje een opvallende verschijning tussen de kleine kooivogeltjes. Het zijn vreedzame en verdraagzame dieren en als zodanig een voorbeeld voor de genoemde supporters. Ze zoeken graag het gezelschap van soortgenoten en andere vogels van hetzelfde formaat en zijn daarom goed in een gezelschap te houden. Het is een van de vele leuke Afrikaanse prachtvinken.

Afrikaanse prachtvinken behoren net als de Australische prachtvinken tot de familie Estrildidae. Het zijn meest kleine vogels, die in lengte variëren tussen de 9 en 17 centimeter. Buiten de broedtijd leven ze afhankelijk van de soort in kleine of grote groepen in niet al te dichte bossen, savannen, graslanden en struiksteppen. Enkele soorten leven in halfwoestijnen. Het zijn vogels, die nogal afhankelijk zijn van grassen. Hun voedsel bestaat voor het grootste deel uit rijpe en halfrijpe graszaden. De meeste soorten eten daarnaast ook kleine insecten.

nest
Afhankelijk van de soort bouwen ze hun nesten in een struik of lage boom, maar ook in dichte graspollen vlak boven of op de grond. Sommige soorten hangen het nest tussen hoge riethalmen. De nesten zijn kogelvormig. De plaats van het nest wordt door het vrouwtje bepaald. Het mannetje sleept allerlei nestmateriaal aan, zoals droge grashalmen, en het vrouwtje bouwt grotendeels het nest. Buiten de broedtijd worden door sommige soorten ook nesten gebouwd, maar die worden dan gebruikt als slaapplaats. Een legsel bestaat uit 4 tot 6 witte eieren.

Die worden door de beide ouders beurtelings bebroed en komen dan na dertien dagen uit. Beide ouders voeren de jongen. Aanvankelijk met halfrijpe zaden, die ze opbraken uit de krop. De jongen vliegen na zo’n 3 weken uit, wat vrij laat is voor zulke kleine vogels. De jongen komen dan nog 1 à 2 weken regelmatig terug op het nest. Daarna worden ze zelfstandig.

broed
Het fokken van Afrikaanse prachtvinken kan in een broedkooi van 80 x 40 x 40 centimeter met daarin een halfopen nestkastje met een bodemoppervlakte van 10 centimeter en een hoogte van 15 centimeter.

In een volière zijn de mogelijkheden echter groter en daardoor stijgt ook de kans op het krijgen van jongen. De volière kan ingericht worden met struiken, coniferen en boomstronken en natuurlijk grote graspollen. In de struiken kunnen touwnestjes verborgen worden en er kunnen open nestkastjes opgehangen worden. De vogels kunnen er dan zelf voor kiezen een vrijstaand nest te bouwen of een nestkastje te gebruiken. Als nestmateriaal kan kokosvezel of hooi worden aangeboden. In en buiten de broedtijd kunnen de vogels gevoerd worden met een zaadmengsel voor tropische vogels, dat verschillende merken vogelvoeders op de markt brengen. Dit moet worden aangevuld met eivoer en diverse insecten, zoals pinky maden, vervelde meelwormen en buffalowormen.
Prachtvinken zijn in het algemeen levendig en beweeglijk en in het begin nogal schuw. De vogeltjes houden ervan om een bad te nemen in een platte schaal met water. Die gelegenheid moeten ze op warme dagen krijgen.