Palmblad.nl

exotische dieren en planten

Brilvogels

Posted by admin on nov 5, 2011 under

Brilvogels zijn onopvallende, overwegend geel- en groengekleurde zangvogeltjes, die verspreid voorkomen in Afrika, Zuid- en Oost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland en een aantal eilanden in de Stille Oceaan.

De familie van de brilvogels (Zosteropidae) bestaat uit ongeveer 85 soorten met twaalf genera. Het genus Zosterops is met 60 soorten het grootste vogelgeslacht. Een aantal eilandbewonende soorten is in recente tijden uitgestorven.
Het zijn kleine, actieve vogeltjes met een totale lengte van 10 tot 14 centimeter. Bij brilvogels is er geen uiterlijk geslachtsverschil in kleur en tekening te zien. De mannetjes zijn te herkennen aan hun niet onaardige zang. Buiten het broedseizoen trekken de vogels als mezen rond in kleine groepen. Ze houden zich dan bij voorkeur hoog in de bomen op. Op zoek naar voedsel als kleine insecten en vruchten bezoeken ze vaak bloemen om er nectar te zuigen. Daarvoor hebben ze een speciaal aangepaste tong, waardoor ze vaak als naaste verwanten van honingzuigers (Nectariidae) worden gezien. Alle soorten hebben een overeenkomstige levenswijze.

broedtijd
In de broedtijd leven brilvogels in paren. Vrouwtjes kunnen in de paartijd nog wel eens agressief uit de hoek komen. Het mannetje benadert haar daarom nogal omzichtig, maar uiteindelijk gaat hij onder haar achterover aan een tak hangen en laat zich door haar tussen z’n buikveren kriebelen. Het vrouwtjes kan ook boos reageren en dan met een open snavel op hem af komen. Maar daar heeft de brilvogelman rekening mee gehouden. Hij propt dan snel een insect, dat hij al die tijd al klaar had, in de open bek van het vrouwtje. Daarmee wekt hij de indruk een zorgzaam mannetje te zijn en dat wil zo’n vrouwtje wel eens overtuigen. Samen bouwen ze dan een komvormig nest van grasstengels, plantenvezels en spinrag. Het nest wordt bevestigd in een vertakking van een struik of boom.

Het legsel bestaat uit 3 tot 5 blauwgroene eieren. Beide ouders bebroeden het legsel. De broedduur bedraagt tussen de 11 en 13 dagen met een record van tien dagen en drie uur. De kortste broedduur van alle vogels geldt voor de Kaapse brilvogel, Zosterops capensis. De jongen worden met verschillende soorten insecten opgevoed en groeien snel. Ze vliegen na 10 tot 12 dagen uit. Met drieëneenhalve week van ei tot uitgevlogen vogel zijn dit de snelste voortplanters onder de vogels.

volière
Brilvogels kunnen goed gehouden worden in een dicht met planten begroeide volière met daarin een binnenverblijf, dat in de winter kan worden verwarmd. Als beplanting moeten vooral insectenlokkende struiken worden gebruikt, zodat de brilvogels daartussen een deel van hun voedsel kunnen opsnorren. Het zijn verdraagzame vogels, die goed met andere kleine soorten kunnen worden gecombineerd. Onderling zijn ze erg sociaal. Ze zitten bijvoorbeeld graag tegen elkaar aan te slapen. Van alle nectaretende vogels zijn brilvogels het makkelijkst te houden. Naast universeel voer en nectarvoeding (in de handel verkrijgbaar) eten ze ook vaak meelwormen, spinnetjes, fruitvliegjes en dergelijke. Een beetje toevoeging van spirulina, een algenpreparaat dat in een reformwinkel wel te krijgen is, voorkomt dat de dieren op oudere leeftijd wat flets van kleur worden.